fbpx

Aktualności.

27 października 2023r. – 14 listopada 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Biorąc pod uwagę jak ważną rolę w diagnozowaniu choroby i doborze terapii dla świadczeniobiorców z nowotworem piersi, pełnią badania patomorfologiczne, w rozporządzeniu określono, że świadczeniodawca pełniący rolę centrum kompetencji raka […]

2 października 2023r. – 26 października 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Pierwsza zmiana ma na celu poszerzenie katalogu badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powierzonego o badania: immunoglobuliny całkowite (IgE), immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; […]

6 września 2023r. – 1 października 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznejLink: Ustawa Opis: Ustawa przewiduje m. in., że: opieką mają być objęci pacjenci, którzy ukończyli 75 r.ż. i posiadają prawo do korzystania ze świadczeń ze środków publicznych, opieka ma być sprawowana w: a) szpitalnych oddziałach geriatrycznych wskazanych w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej, b) centrach zdrowia […]

21 sierpnia 2023r. – 5 września 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentaLink: Ustawa Opis: Mierzenie jakości z wykorzystaniem wskaźników w ramach obszaru klinicznego, konsumenckiego i zarządczego. Szczegółowe wskaźniki mają zostać określone w rozporządzeniu MZ, natomiast podmiotem zobowiązanym do ich monitorowania będzie NFZ. Wskaźniki mają być jednym z czynników wpływających na rozliczenie udzielonych świadczeń przez NFZ,Wprowadzenie autoryzacji […]

31 lipca 2023r. – 20 sierpnia 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznejLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Projekt rozporządzenia określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki hematologicznej w ramach krajowej sieci hematologicznej na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego […]

10 lipca 2023r. – 30 lipca 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie leczenia, prowadzonego przez zespół, w skład którego wchodzą zarówno specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna), jak i zachowawczego (chorób wewnętrznych), co w razie pozytywnego efektu może zagwarantować powszechność […]

21 czerwca 2023r. – 9 lipca 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis:Celem rozporządzenia jest utrzymanie w mocy funkcjonującego obecnie systemu Ewidencja Wjazdu do Polski (tzw. system EWP) oraz unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID (w projekcie rozporządzenia zwane jako „Certyfikaty COVID”), stanowiących istotne elementy działań skierowanych na zapobieganie […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ