Aktualności.

10 maja 2022r. – 16 maja 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie MZ z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: W związku z poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 uznano, że zachodzi konieczność do zastąpienia stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi […]

Aktualizacja aktów prawnych

W strefie klienta opublikowaliśmy nową aktualizację aktów prawnych. Znajdziesz w niej miedzy innymi: opis projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, opis projektu Rozporządzenia

29 kwietnia 2022r. – 9 maja 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa Link: Projekt Ustawy   Opis:Zmieniony projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który zawiera następujący zmiany: Włączono Agencję w proces związany z IOWISZ i doprecyzowano, że inwestycje przewidziane w zatwierdzonym planie naprawczo-rozwojowym będą wyłączone z konieczności uzyskiwania opinii o celowości inwestycji; Plan rozwojowy będzie opracowywany […]

Uruchamiamy Strefę Klienta!

W dniu dzisiejszym uruchamiamy Strefę Klienta, w której znajdą Państwo cykliczną aktualizację sektorowych aktów prawnych wraz z opisem co uległo zmianie. W jednym miejscu zebraliśmy

21 kwietnia 2022r. – 28 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 27 kwietnia 2022 r. Uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem Sars-COV-2 Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Spadek liczby osób wymagających izolacji na zasadach określonych uchylanym rozporządzeniem oraz zmiana zasad finansowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z covid-19 wynikająca […]

14 kwietnia 2022r. – 20 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 14 kwietnia 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Rozporządzenie zmienia zasady finansowania testów w kierunku koronawirusa. Lekarz poz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na covid-19 będzie podejmował decyzję o skierowaniu […]

7 kwietnia 2022r. – 13 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 4 kwietnia 2022 r. W sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Okres obliczeniowy traktowany jako okres rozliczeniowy obejmujący 2019 r., Usunięto […]

30 marca 2022r. – 6 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Link: Projekt Ustawy Opis: Zastąpienie wyrazów: „Do dnia 1 lipca 2021 r.” wyrazami „Do dnia 1 lipca 2022 r.”, w celu zapewnienia realizacji wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych w terminie określonym w stanowisku Trójstronnego Zespołu do […]

24 marca 2022r. – 29 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Zarządzenie nr 38/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Link: Zarządzenie Prezesa NFZ Opis: Najistotniejsza zmiana odnosi się do podwyższenia wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów o wartość 4.5% poz od 1 kwietna 2022 r. Przedmiotowe zarządzenie znosi okres […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ