fbpx

Aktualności.

24 czerwca 2024r. – 3 lipca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustawLink: Projekt Ustawy Opis: Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne m.in. przez wprowadzenie zmian w zakresie większego zróżnicowania rodzajów zespołów ratownictwa medycznego, wytycznych do planowania liczby i rodzaju jednostek systemu, kursów dla lekarzy systemu i pielęgniarek systemu, rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe […]

Aktualizacja Modułu Wsparcia Zarządzania – 1.5.0

Od ostatniej aktualizacji minęły dwa miesiące. W tym czasie nie próżnowaliśmy, przygotowując sporą liczbę nowych raportów.  W opublikowanej aktualizacji do wersji 1.50. rozbudowaliśmy część widoków,

10 czerwca 2024r. – 23 czerwca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustawLink: Ustawa Opis: W warunkach wciąż zwiększającej się liczby spraw do załatwienia przez wojewodów, wdrożenie instytucji zezwolenia na pobyt czasowy dla przedłużenia pobytu obywateli Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny […]

3 czerwca 2024r. – 9 czerwca 2023r.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Zgodnie z obowiązującymi regulacjami – w okresie od dnia 19 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. nie nakłada się kar umownych na specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, […]

27 maja 2024r. – 2 czerwca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Zarządzenie nr 53/2024/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.Link: Zarządzenie Prezesa NFZ Opis: Wprowadza się zmiany mające na celu poprawę dostępności do świadczeń związanych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do porodów zakończonych drogami natury oraz poprawę jakości świadczeń na salach porodowych. Działania Funduszu wpisują się […]

20 maja 2024r. – 26 maja 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnychLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena działania centralnej elektronicznej rejestracji (centralna e-rejestracja, CeR) w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych programem pilotażowym, obejmująca:możliwość samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorcę dostępnych […]

13 maja 2024r. – 19 maja 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu § 3ba ma na celu zapewnienie utrzymania odpowiedniego finansowania, na 2024 r., w ramach ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcom, którzy w poprzedzającym okresie rozliczeniowym […]

7 maja 2024r. – 12 maja 2024r.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznegoLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Dodanie do słowniczka rozporządzenia pilotażowego obszaru określonego ułamkiem wynika z potrzeby wyjaśnienia, że mowa o obszarze przypisanym do konkretnych podmiotów wskazanych w załączniku do rozporządzenia.Dodanie ma na celu doprecyzowanie przepisów w […]

29 kwietnia 2024r. – 6 maja 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznejLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek dla Narodowego Funduszu Zdrowia i krajowego ośrodka koordynującego sporządzenia raportu częściowego zawierającego ocenę organizacji, jakości i efektywności programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwanego dalej „programem pilotażowym”. Narodowy […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ