fbpx

Aktualności.

Aktualizacja Modułu Wsparcia Zarządzania – 1.4.0

Na kolejną wersję Modułu Wsparcia Zarządzania nie musieliście długo czekać.  W opublikowanej aktualizacji do wersji 1.40. rozbudowaliśmy dostępne już widoki, dodaliśmy nowe oraz wprowadziliśmy nowe

4 marca 2024r. – 23 marca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Ustawa z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci OnkologicznejLink: Ustawa Opis: Ustaw co do zasady przesuwa o rok wejście w życie kluczowych przepisów tj. wejścia w życie przepisu zgodnie z którym podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy z NFZ z […]

12 lutego 2024r. – 3 marca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniaLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „SOR”, w odniesieniu do osób niebędących w stanie nagłym, które podczas segregacji […]

22 stycznia 2024r. – 11 lutego 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci OnkologicznejLink: Projekt Ustawy Opis: Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok tj.:wejścia w życie przepisu zgodnie z którym podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy z NFZ z 1.04.2024 na 1.04.2025,przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji […]

1 stycznia 2024r. – 21 stycznia 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt ustawy o zmianie ustawy zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczneLink: Projekt Ustawy Opis: Projekt ma na celu uchylenie przepisu art. 23a ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne, który wszedł w życie z dniem 23 lipca 2017 r., a który stanowi, że produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego […]

11 grudnia 2023r. – 31 grudnia 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Rozporządzenie wprowadza rozwiązanie umożliwiające świadczeniodawcom wybór zakresu badań do diagnostyki chorób alergicznych z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej. Poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą nazwy specjalizacji lekarskiej z zakresu endokrynologii i […]

15 listopada 2023r. – 10 grudnia 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnejLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 837) wprowadzono regulację gwarantującą […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ