fbpx

Aktualności.

15 września 2022r. – 22 września 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wprowadza świadczenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz finansowanie tych świadczeń środkami z budżetu powierzonego. Zmiana przepisów ma na celu umożliwienie dostępu co najmniej do:a. badań diagnostycznych […]

Aktualizacja 1.0.0.9 – 34 Nowe Raporty

Moduł Wsparcia Zarządzania zadebiutował 23 maja 2022r. oferując 39 raportów. Po upływie niespełna 4 miesięcy, dostępnych analiz jest już 92!  W najnowszej aktualizacji Modułu Wsparcia

13 września 2022r. – 14 września 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Pieniądze na komputery dla POZ Link: Komunikat  Opis:Ministerstwo Zdrowia startuje z projektem e-Gabinet+. Jego celem jest wyposażenie placówek POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub wyczerpania puli 95 mln zł.   PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ: Projekt […]

31 sierpnia 2022r. – 12 września 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wycofuje się ze stosowania amalgamat stomatologiczny dla całej populacji uprawnionych pacjentów. W miejsce wycofywanego amalgamatu stomatologicznego stosowane będą dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców bezpieczne dla pacjentów, lekarzy dentystów oraz […]

18 sierpnia 2022r. – 30 sierpnia 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenia zmienia zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, zwanej dalej „SEZOZ”, w zakresie środków ochrony […]

11 sierpnia 2022r. – 17 sierpnia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Zarządzenie Nr 103/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Link: Zarządzenie Prezesa NFZ  Opis: Zmiany w ww. regulacji wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych […]

9 sierpnia 2022r. – 10 sierpnia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis: W projekcie zwiększa się dostęp do badań diagnostycznych np. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do […]

19 lipca 2022 r. – 8 sierpnia 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis:Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach […]

Aktualizacja 1.0.0.7 – Dużo nowości

Opublikowaliśmy aktualizację Modułu Wsparcia Zarządzania do wersji 1.0.0.7. Jest to największa z dotychczasowych aktualizacji. Dodaliśmy na Państwa wnioski aż 11 nowych raportów. Ponadto przebudowaliśmy część

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ