fbpx

7 maja 2024r. – 12 maja 2024r.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznegoLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Dodanie do słowniczka rozporządzenia pilotażowego obszaru określonego ułamkiem wynika z potrzeby wyjaśnienia, że mowa o obszarze przypisanym do konkretnych podmiotów wskazanych w załączniku do rozporządzenia.Dodanie ma na celu doprecyzowanie przepisów w […]

29 kwietnia 2024r. – 6 maja 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznejLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek dla Narodowego Funduszu Zdrowia i krajowego ośrodka koordynującego sporządzenia raportu częściowego zawierającego ocenę organizacji, jakości i efektywności programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwanego dalej „programem pilotażowym”. Narodowy […]

22 kwietnia 2024r. – 28 kwietnia 2024r.

PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ:Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnychLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Przedmiotem rozporządzenia jest określenie dawek preparatów ze stabilnym jodem,w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań […]

15 kwietnia 2024r. – 21 kwietnia 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru endoprotezoplastykLink: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Projekt rozporządzenia ogranicza zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w rejestrze endoprotezoplastyk, zwanym dalej „rejestrem”. Zaproponowano zmianę brzmienia § 5 pkt 2 lit. f oraz uchylenie w § 5 w pkt 3 lit. v. Zmieniany przepis § 5 pkt 2 lit. f , […]

24 marca 2024r. – 14 kwietnia 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich brakuLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Konieczność wydania rozporządzenia wynika z art. 10 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta […]

Aktualizacja Modułu Wsparcia Zarządzania – 1.4.0

Na kolejną wersję Modułu Wsparcia Zarządzania nie musieliście długo czekać.  W opublikowanej aktualizacji do wersji 1.40. rozbudowaliśmy dostępne już widoki, dodaliśmy nowe oraz wprowadziliśmy nowe funckjonalności. Poniżej lista zmian w wersji 1.4.0 Dodanie Raportów ICD-9 do następujących widoków NFZ: Placówka Punkty Umów => Wykonanie Punkty Umów => Wykonanie => Produkty Jednostkowe Zakresy Świadczeń => Wykonanie […]

4 marca 2024r. – 23 marca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Ustawa z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci OnkologicznejLink: Ustawa Opis: Ustaw co do zasady przesuwa o rok wejście w życie kluczowych przepisów tj. wejścia w życie przepisu zgodnie z którym podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy z NFZ z […]

12 lutego 2024r. – 3 marca 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniaLink: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „SOR”, w odniesieniu do osób niebędących w stanie nagłym, które podczas segregacji […]

22 stycznia 2024r. – 11 lutego 2024r.

NAJWAŻNIEJSZE:Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci OnkologicznejLink: Projekt Ustawy Opis: Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok tj.:wejścia w życie przepisu zgodnie z którym podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy z NFZ z 1.04.2024 na 1.04.2025,przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ