22 maja 2023 r. – 4 czerwca 2023 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekty ustaw o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innych ustaw Link: Projekt Ustawy  Opis:Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zakłada, że na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się: autoryzacja (mająca stanowić warunek […]

5 maja 2023r. – 21 maja 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis: Projektowane zmiany dotyczą zakresu informacji dotyczących wyrobów medycznych oraz list oczekujących. W zakresie wyrobów medycznych wprowadzane zmiany mają […]

15 kwietnia 2023r. – 4 maja 2023r.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wprowadza się zmianę w § 2 pkt 29 polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”. Zmiana ta dostosowuje treść przepisu […]

29 marca 2023r. – 14 kwietnia 2023 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej Link: Ustawa  Opis: Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej określa:a. organizację i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej („KSO”), która ma obejmować następujące poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej:i. Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego ( „SOLO”) I poziomu, II poziomu oraz III poziomu – podmiot wykonujący działalność leczniczą […]

21 marca 2023r. – 28 marca 2023 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis: Proponuje się w przedmiotowym projekcie wprowadzenie regulacji gwarantującej szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 r., wypłatę dodatkowych środków, z jednej strony […]

15 marca 2023r. – 21 marca 2023r.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: W zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym rozszerzono zakres oddziaływań przez dodanie badania […]

5 marca 2023r. – 14 marca 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis:  W projekcie wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”. Zmiana ta dostosowuje treść przepisu do wprowadzonych od 2021 r. zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego […]

13 lutego 2023r. – 4 marca 2023r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Zmiana polega na rozszerzeniu wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej „SIM‟, o skierowania na leczenie […]

22 stycznia 2023r. – 12 lutego 2023 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Wprowadzony standard organizacyjny leczenia bólu stanowić będzie narzędzie do realizacji przedstawionego prawa pacjenta. Został opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Ważne jest aby ocena bólu odbywała się już na […]

28 grudnia 2022r. – 21 stycznia 2023 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wprowadza możliwość wykonania u lekarza rodzinnego testu, który będzie identyfikował, z jaką przypadłością mamy do czynienia – czy jest to RSV, grypa, czy COVID-19 Narastający wzrost liczby osób […]