fbpx

Uruchamiamy Stref臋 Klienta!

W dniu dzisiejszym uruchamiamy Stref臋 Klienta, w kt贸rej znajd膮 Pa艅stwo cykliczn膮 aktualizacj臋 sektorowych akt贸w prawnych wraz z opisem co uleg艂o zmianie. W jednym miejscu zebrali艣my zmiany dotycz膮ce Ochrony Zdrowia.聽

W naszej Strefie Klienta znajdziesz opracowanie bie偶膮cych akt贸w prawnych, zarz膮dze艅 Prezesa NFZ oraz opublikowanych projekt贸w. Napiszemy Ci r贸wnie偶 o najnowszych komunikatach Ministerstwa Zdrowia, NFZ i zrobimy dla Ciebie pras贸wk臋 dotycz膮c膮 ochrony zdrowia. B臋dziemy aktualizowali wpisy przynajmniej raz na dwa tygodnie!

Poni偶ej prezentujemy przyk艂adowy wpis, kt贸ry w naszej Strefie Klienta ju偶 si臋 znajduj臋. Zrobili艣my dla was pe艂ny przegl膮d zmian od pocz膮tku 2022r.

27 stycznia 2022r. – 2 lutego 2022r.

NAJWA呕NIEJSZE ZMIANY

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach s艂u偶膮cych ochronie odbiorc贸w paliw gazowych w zwi膮zku z sytuacj膮 na rynku gazu

Link:聽Ustawa聽

Opis:聽

Ustawa rozszerza ochron臋 taryfow膮 m.in. Na podmioty udzielaj膮ce 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, w zakresie, w jakim zu偶ywaj膮 paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych 艣wiadcze艅 oraz zasady udzielania rekompensat.聽

Od kiedy nale偶y stosowa膰 przepisy:聽

Ustawa wesz艂a w 偶ycie z dniem 29 stycznia 2022 r.

Komentarz:聽

Ustawa zapewnia mo偶liwo艣膰 oszcz臋dno艣ci dla podmiot贸w leczniczych, kt贸re korzystaj膮 z paliwa gazowe. Nale偶y jednak zauwa偶y膰 ,i偶 rekompensata dotyczy tylko podmiot贸w udzielaj膮cych 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, w zakresie, w jakim zu偶ywaj膮 paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych 艣wiadcze艅. W pozosta艂ym zakresie rekompensata nie przys艂uguje.

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW

  • Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. Zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Link:聽Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia

Opis:聽

1. Zmiany polegaj膮 na:

a. Dodaniu do wykazu 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego procedury medycznej o kodzie icd-9: 00.98 leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego oraz procedury medycznej leczenie chirurgiczne raka gruczo艂u krokowego z zastosowaniem systemu robotowego;聽

2. Dodaniu warunk贸w dla realizacji nowego 艣wiadczenia gwarantowanego: 鈥瀕eczenie chirurgiczne z聽 zastosowaniem systemu robotowego nowotworu z艂o艣liwego gruczo艂u krokowego鈥.聽

3. Jednocze艣nie zobowi膮zano聽 艣wiadczeniodawc贸w zamierzaj膮cych realizowa膰 艣wiadczenie gwarantowane leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu z艂o艣liwego gruczo艂u krokowego, kt贸rzy w dniu wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia nie spe艂niaj膮 wymaga艅 okre艣lonych, w cz臋艣ci 鈥瀙ersonel鈥 w zakresie dotycz膮cym minimalnych kryteri贸w jako艣ciowych dla personelu medycznego oraz 鈥瀘rganizacja udzielania 艣wiadcze艅鈥 w zakresie dotycz膮cym minimalnego do艣wiadczenia o艣rodka do dostosowania do tych wymaga艅 w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Od kiedy nale偶y stosowa膰 przepisy:聽

Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

  • Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. Zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie og贸lnych warunk贸w um贸w o udzielanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej

Link:聽Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia

Opis:聽

Celem zmiany przedmiotowego rozporz膮dzenia jest:聽

1) Doprecyzowanie stosowania zasady obni偶enia wsp贸艂czynnika koryguj膮cego w przypadku wzrostu taryfy 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej ustalonej po dniu 1 lipca 2021r. Taryfy, kt贸re by艂y ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r., przygotowywane by艂y bez uwzgl臋dnienia zmian dotycz膮cych wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych oraz przed wej艣ciem w 偶ycie regulacji obliguj膮cych do obni偶ania tych wsp贸艂czynnik贸w. Taryfy ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r. Nie uwzgl臋dniaj膮 zatem mechanizmu obni偶ania wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych. Wzrost kwoty zobowi膮zania spowodowany zaimplementowaniem wskazanych taryf nie powinien wi臋c prowadzi膰 do obni偶enia wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych;聽

2) Skorygowanie mechanizmu obni偶ania wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych w taki spos贸b, aby w przypadku 艣wiadczeniodawc贸w zakwalifikowanych do poszczeg贸lnych poziom贸w systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej (psz), szpitalnych oddzia艂贸w ratunkowych i izb przyj臋膰, kwoty wsp贸艂czynnik贸w by艂y pomniejszane proporcjonalnie do udzia艂u danego rodzaju 艣wiadcze艅 lub rycza艂tu psz w kwocie zobowi膮zania dla ca艂ej umowy. Obecnie, zmniejszenie wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych w psz, szpitalnych oddzia艂ach ratunkowych i izbach przyj臋膰 odnosi si臋 do wska藕nik贸w koryguj膮cych ca艂o艣ci umowy, co powoduje, 偶e kwoty wynikaj膮ce z podniesienia wyceny 艣wiadcze艅 s膮 cz臋sto w ca艂o艣ci r贸wnowa偶one zmniejszeniem kwoty wsp贸艂czynnika koryguj膮cego umowy. Taka sytuacja nie powstaje w umowach 鈥瀙ozasieciowych鈥. Proponowane rozwi膮zanie spowoduje zr贸wnanie sytuacji 艣wiadczeniodawc贸w w tym zakresie;聽

3) Ustalenie jednolitego post臋powania w przypadku zmiany przez prezesa funduszu w trakcie realizacji umowy przedmiotu post臋powania w sprawie zawarcia umowy lub zmiany warunk贸w umowy wynikaj膮cej z zarz膮dzenia prezesa funduszu okre艣laj膮cego przedmiot oraz szczeg贸艂owe warunki zawarcia i realizacji um贸w o udzielanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, poprzez wskazanie, 偶e w takiej sytuacji nowe warunki obowi膮zuj膮 od dnia wej艣cia tego zarz膮dzenia w 偶ycie. 艢wiadczeniodawca, kt贸ry nie zgadza si臋 na nowe warunki b臋dzie m贸g艂 rozwi膮za膰 umow臋 z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, 偶e z艂o偶y o艣wiadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wej艣cia zarz膮dzenia w 偶ycie. Zasada ta b臋dzie mie膰 zastosowanie tak偶e do zarz膮dze艅, kt贸rych zmiany mia艂y miejsce przed dniem wej艣cia w 偶ycie projektowanego rozporz膮dzenia. W przypadku z艂o偶enia o艣wiadczenia o wypowiedzeniu po tej dacie b臋dzie obowi膮zywa艂 termin wypowiedzenia wskazany w danej umowie. Zmiany warunk贸w umowy w innych ni偶 ww. Przypadkach b臋d膮 uzgadniane indywidualnie.

PROJEKTY USTAW I ROZPORZ膭DZE艃

  • Projekt Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach maj膮cych zastosowanie w ochronie zdrowia

Link:聽Projekt Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia聽聽

Opis:聽

Projekt rozporz膮dzenia zak艂ada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji 鈥瀙sychoterapia uzale偶nie艅鈥, w kt贸rej osoby spe艂niaj膮ce wymagania b臋d膮 mog艂y odbywa膰 szkolenie specjalizacyjne. Osoba posiadaj膮ca tytu艂 specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzale偶nie艅 b臋dzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii os贸b z zaburzeniami zwi膮zanymi z u偶ywaniem alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyk贸w i pop臋d贸w oraz bliskich tych os贸b.聽

  • Projekt rozporz膮dzenia ministra zdrowia w sprawie diagnostycznych poziom贸w referencyjnych

Link:聽Projekt Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia

Opis:聽

Rozporz膮dzenie okre艣la diagnostyczne poziomy referencyjne dla bada艅 rentgenodiagnostycznych, bada艅 diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz z zakresu radiologii zabiegowej. 搂 2. 1. Diagnostyczne poziomy referencyjne dla bada艅 rentgenodiagnostycznych oraz z zakresu radiologii zabiegowej okre艣la za艂膮cznik nr 1 do rozporz膮dzenia. 2. Diagnostyczne poziomy referencyjne aktywno艣ci produkt贸w radiofarmaceutycznych dla bada艅 diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej okre艣la za艂膮cznik nr 2 do rozporz膮dzenia.

ZARZ膭DZENIA PREZESA NFZ

  • Zarz膮dzenie nr 12/2022/DSOZ zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunk贸w rozliczania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem covid-19.

Link:聽Zarz膮dzenie Prezesa NFZ

Opis:聽

1. Zmiana zarz膮dzenia ma na celu umo偶liwienie bie偶膮cego dostosowywania liczby utworzonych na terenie danego wojew贸dztwa izolatori贸w do aktualnej sytuacji epidemicznej tak, aby zapewni膰 konieczn膮 opiek臋 dla os贸b zaka偶onych wirusem sarscov-2.

2. Kolejna wprowadzona zmiana ma na celu zwi臋kszenie dost臋pno艣ci do diagnostyki sars-cov-2, poprzez wprowadzenie mo偶liwo艣ci wykonania test贸w antygenowych w aptekach og贸lnodost臋pnych. W tym celu utworzono nowe produkty rozliczeniowe: 99.05.0009 wykonanie testu antygenowego na obecno艣膰 wirusa sars-cov-2 o warto艣ci 35,83 (obejmuje koszty: pobrania materia艂u biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu; finansowaniu podlegaj膮 tylko testy antygenowe, kt贸rych wykonanie zosta艂o zlecone w systemie cez; konieczno艣膰 sprawozdania wyniku testu diagnostycznego) oraz 99.05.0010 wykonanie testu antygenowego na obecno艣膰 wirusa sars-cov-2 (bez kosztu testu) o warto艣ci 23,24 z艂 (obejmuje koszty: pobrania materia艂u biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu); finansowaniu podlegaj膮 tylko testy antygenowe, kt贸rych wykonanie zosta艂o zlecone w systemie cez; konieczno艣膰 sprawozdania wyniku testu diagnostycznego).

Od kiedy nale偶y stosowa膰 przepisy:聽

Przepisy zarz膮dzenia stosuje si臋 do rozliczania 艣wiadcze艅 udzielanych od dnia 27 stycznia 2022 r.

  • Zarz膮dzenie nr 13/2022/DSOZ zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunk贸w rozliczania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem covid-19.

Link:聽Zarz膮dzenie Prezesa NFZ

Opis:聽

Wprowadzona zmiana ma na celu zwi臋kszenie dost臋pno艣ci do diagnostyki sars-cov-2聽 poprzez聽 wprowadzenie聽 mo偶liwo艣ci聽 wykonania聽 test贸w聽 antygenowych聽 w medycznych聽 laboratoriach diagnostycznych聽 i mobilnych聽 punktach聽 pobra艅.聽

Od kiedy nale偶y stosowa膰 przepisy:聽

Przepisy zarz膮dzenia stosuje si臋 do rozliczania 艣wiadcze艅 udzielanych od dnia 28 stycznia 2022 r.

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie w celu zapewnienia najwy偶szej jako艣ci us艂ug. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgod臋 na ich wykorzystywanie oraz akceptacj臋 Polityki Prywatno艣ci.
Jak u偶ywamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJ臉