Konkurs Ofert

Kompleksowe przygotowanie ofert konkursowych w każdym rodzaju świadczeń. Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Pełne przygotowanie portalu świadczeniodawcy.
  • Przygotowanie ofert konkursowych wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.
  • Merytoryczne wsparcie w trakcie trwania postępowania konkursowego.
  • Konsulting w zakresie negocjacji z komisją konkursową.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i ocenianiu ofert konkursowych. Wiedzę w tym zakresie zdobywaliśmy zarówno po stronie NFZ jak również oferenta. Przewodnicząc pracami komisji konkursowych po stronie NFZ zdobyliśmy również wiedzę i doświadczenie w zakresie sposobu funkcjonowania i zasad procedowania komisji konkursowych.