Małopolska – Leczenie Stomatologiczne – Konkursy Ofert Ogłoszone!

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne.

W dniu dzisiejszym MOW NFZ ogłosił postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne! Na przygotowanie ofert mamy czas do 28 lutego 2018, a więc mamy 16 dni na wszystkie działania.

Poniżej podsyłamy link do komunikatu jaki ukazał się na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.