Konkurs Ofert – Rehabilitacja Lecznicza

Rehabilitacja Lecznicza – Czy jesteś przygotowany na konkurs?

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił postępowania konkursowe dla oddziałów dziennych oraz stacjonarnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza.

Poniżej podsyłamy link do komunikatu jaki ukazał się na stronie MOW NFZ
Komunikat Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin na składanie ofert upływa 8 sierpnia o godzinie 16:00. Mamy sporo czasu aby przygotować Państwa Oferty.